Politica de colectare, controlare, procesare și protecție a datelor cu caracter personal  

OPERATORUL    

Politica de colectare, controlare, procesare și protecție a datelor cu caracter personal

I.Informații generale Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Tobimar S.R.L., cu sediul în Parc Industrial Drâmbar, Calea Alba Iulia nr. 10, Ciugud, Județul Alba, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet tobimar.ro. („Site-ul”). Tobimar S.R.L. este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal.

DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE    

Numele, prenumele, locul și data nașterii, cod fiscal / cod de identificare în scopuri de TVA, rezidenţă, contacte telefonice, profesie etc.    

SCOPUL PRELUCRĂRII

 

Scopuri de marketing: cu titlu exemplificativ, trimiterea – prin mijloace automate de contact (precum sms, mms şi e-mail) şi tradiţionale (precum apeluri telefonice cu operator şi serviciul poştal tradiţional) – de comunicări promoţionale şi comerciale cu privire la serviciile/produsele oferite de Societate sau semnalarea unor evenimente din cadrul întreprinderii, precum şi realizarea unor studii de piaţă şi a unor analize statistice

 

DESTINATARII DATELOR    

Datele pot fi comunicate, în plus faţă de societăţile aparţinând TOBIMAR, şi entităţilor externe care acţionează în calitate de titulari, cum ar fi, de exemplu, autorităţile şi organismele de supraveghere şi control şi, în general, entităţile publice sau private care au dreptul de a solicita datele.

De asemenea, datele pot fi prelucrate, în numele Societăţii, de entităţi împuternicite de operator, cărora le sunt comunicate instrucţiuni operaţionale adecvate. În principal, aceste entităţi sunt incluse în următoarele categorii:  

  • societăţi care oferă servicii de trimitere pe e-mail;
  • societăţi care oferă servicii de întreţinere a site-urilor;
  • societăţi care oferă sprijin în realizarea studiilor de piaţă.    

ENTITĂŢI AUTORIZATE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

Datele pot fi prelucrate de angajaţii departamentelor din cadrul întreprinderii responsabili de realizarea obiectivelor indicate mai sus, care au fost autorizate în mod expres pentru prelucrarea datelor şi care au primit instrucţiunile operaţionale adecvate.    

DREPTURILE PĂRŢII VIZATE – RECLAMAREA CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE     

Contactând TOBIMAR SRL, la adresa de e-mail [email protected], persoanele vizate pot solicita operatorului accesul la datele care le privesc, ştergerea acestora, modificarea datelor inexacte, completarea datelor incomplete, limitarea prelucrării în cazurile prevăzute în articolul 18 din RGPD, precum şi dreptul de a se opune prelucrării în ipotezele de interes legitim al operatorului.     

Persoanele vizate au dreptul să îşi retragă consimţământul acordat în orice moment în
scopuri de marketing, precum şi să se opună prelucrării datelor în scopuri de
marketing, inclusiv crearea de profiluri legate de acţiunile de marketing direct. Nu se aduce atingere posibilităţii persoanei vizate, care preferă să fie contactată pentru scopurile menţionate mai sus exclusiv prin modalităţi tradiţionale, să se opună numai primirii de comunicări prin mijloace automate.